Wanneer sterven dichtbij komt
en je kunt op niemand terugvallen
 

De oprichting

 

Op 26 maart 2014 hebben Ellen Brussen en John Jansen bij 026 Notariaat Fechner in Arnhem Stichting Eenzame Dood opgericht. Door hun werk in het hospice zagen zij met regelmaat mensen die daar de laatste fase van hun leven doormaakte, maar geen bezoek kregen. Deze mensen kwamen vaak rechtstreeks vanuit het ziekenhuis naar het hospice, alwaar men door medewerkers en vrijwilligers werden omringd door zorg en aandacht. Het riep bij Ellen en John de vraag op hoe het ging met mensen die niet naar een instelling gingen, maar uit het ziekenhuis in een leeg huis kwamen en daar alleen de laatste fase van hun leven moesten doorbrengen.


Na de oprichting nam het initiatief een vogelvlucht. Mensen melden zich aan om op geheel vrijwillige basis van betekenis te zijn voor de medemens. Er werd een basistraining ontworpen, er werd hard gewerkt aan het netwerk en al snel kwamen ook de eerste aanmeldingen binnen voor verzoek tot ondersteuning. De naam "Eenzame Dood" bleek echter al snel geen goede keuze en schrok mensen eerder af om de stichting te benaderen. Hierop werd stichting NAbij opgericht en werden de eerste zorgvragers ondersteunt.


Bij NAbij werken wij op basis van gelijkwaardigheid, we luisteren en bewegen zonder oordeel mee op het ritme van de ander en maken verbinding. Bij NAbij komen wij snel in actie en voorkomen dat mensen alleen de laatste fase door moeten maken.  Wij komen bij mensen thuis, maar ook in instellingen zoals onder andere ziekenhuis en hospice.