Wanneer sterven dichtbij komt
en je kunt op niemand terugvallen
 

ANBI registratie:

Stichting Eenzame Dood | NAbij is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). RSIN 853858421
Doordat de Stichting ANBI erkend is gelden de volgende fiscale faciliteiten:

Voor een donateur zijn de giften aan Stichting Eenzame Dood | NAbij voor de inkomsten- of de vennootschapsbelasting 

aftrekbaar; De Stichting hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen of schenkingen;
Bedragen die Stichting Eenzame Dood | NAbij zelf uitkeert in het algemeen belang, zijn bij de verkrijger daarvan vrijgesteld van schenkingsrecht.


Contactgegevens

 
Stichting Eenzame Dood | NAbij

Postbus 199

6800 AD  Arnhem
T.   085 - 016 33 33

M.  info@eenzamdedood.nl 

W.  www.eenzamedood.nl  |  www.nabij.nuHet bestuur

Het bestuur van Stichting Eenzame Dood | NAbij bestaat uit de volgende personen:


Voorzitter

John Jansen


Penningmeester

Henk Moelands


Bestuurslid

Annelies van Amersvoort

 

Hieronder treft u publieksjaarverslag 2022 aan: Wilt u het document inzien? Klik dan op de afbeelding.Hieronder treft u onze jaarrekening 2022 aan: Wilt u het document inzien? Klik dan op de afbeelding.Hieronder treft u ons meerjarenbeleidspan 2021 - 2025 aan: Wilt u het document inzien? Klik dan op de afbeelding.

Doelstelling van Stichting Eenzame Dood | NAbij


Ondersteuning bieden aan mensen in de laatste levensfase waarbij er sprake is van een klein of geen sociaal netwerk door vrijwilligers vanuit NAbij.
Ondersteuning bieden in de thuissituatie van zorgvrager om thuis sterven mogelijk te maken maar ook bij zorginstellingen en ziekenhuizen.