Wanneer sterven dichtbij komt
en je kunt op niemand terugvallen
 

Voor wie 

We hebben gemerkt dat vrijwel iedereen een beeld heeft bij de mensen voor wie we werken. We weten ook, dat dat beeld vaak niet overeenkomt met de mensen die wij treffen.


Hieronder schetsen we voor u de globale profielen van de mensen die een beroep op ons doen in hun laatste levensfase. Het mag duidelijk zijn dat achter al deze profielen mensen zitten die uniek zijn.


  • Mensen die geen of klein sociaal netwerk hebben

Vaak, maar zeker niet alleen, zijn dit ouderen die in de loop van de tijd hun netwerk hebben zien verkleinen. Soms zijn het mensen die voordat ze ziek werden, een baan hadden die al hun energie opslokte. Of mensen die na een scheiding hun sociale netwerk zagen verpulveren.
Sommigen vinden de eenzaamheid een probleem, anderen vinden hier hun eigen weg in. Voor beide groepen geldt, dat ze in de laatste levensfase graag begeleiding willen. Hoe die eruit ziet, verschilt van mens tot mens.

  • Mensen die de zorg mijden

Met deze mensen gaat het goed, zolang ze zelfstandig kunnen functioneren. Vaak worden ze beschreven als mensen die volgens een redelijk vast patroon leven en die tevreden zijn met de relatieve eenzaamheid waarin ze leven. Als hun laatste levensfase aanbreekt, zijn deze mensen vaak bang dat ze eindigen als een bericht in de krant:  ‘Overledene na drie maanden gevonden‘.

  • Mensen die dak- en thuisloos zijn

De achtergronden en verhalen van mensen die dak- en thuisloos zijn, zijn heel verschillend. Sommigen zijn in deze situatie beland door alcohol- of drugsverslaving. Anderen hebben gewoon pech gehad in het leven. Verlies van werk, verblijfstatus of verlies van een geliefde bijvoorbeeld, kunnen vreselijke gevolgen hebben, zowel sociaal als financieel. Een grote groep dak- en thuislozen heeft – om zeer verschillende redenen – moeite om de aansluiting met anderen te vinden. Mensen die dak- en thuisloos zijn hebben over het algemeen een zeer beperkt netwerk en zijn vaak niet verzekerd, waardoor ze beschikbare voorzieningen mijden.