Wanneer sterven dichtbij komt
en je kunt op niemand terugvallen
 

Organisatie

Beleidsdocumenten


Hier treft u onze beleidsdocumenten aan. De documenten zijn eenvoudig te downloaden door op de afbeelding van het document te klikken. Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie? Neem dan contact met ons op.


Nazorg vrijwilligers

Nazorg nabestaanden 

Beleid klachtenprocedure

Personeelsbeleid


Positie vrijwilligers

Privacy protocol

Samenvatting procedures