Wanneer sterven dichtbij komt
en je kunt op niemand terugvallen
 

Wie zijn wij

Stichting Eenzame Dood | NAbij is een toegewijde vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het aanpakken van de problematiek rondom eenzaamheid en sterven. Onze missie is het bieden van ondersteuning en het creëren van bewustzijn over dit belangrijke onderwerp in de samenleving.


Eenzaamheid en het gebrek aan sociale verbinding zijn helaas veelvoorkomende uitdagingen, vooral bij mensen in de laatste levensfase. Wij geloven dat niemand het leven alleen zou moeten afsluiten. Daarom zijn we vastberaden om dit te veranderen door middel van betrokkenheid, empathie en medemenselijkheid.


Onze bevlogen vrijwilligers zijn de kern van onze organisatie. Met liefde en respect bieden zij hun tijd en steun aan mensen die in hun laatste levensdagen eenzaamheid ervaren. 


Onze waarden


  • We geloven in het belang van compassie en empathie jegens anderen, ongeacht hun achtergrond of omstandigheden.
  • We behandelen iedere persoon met waardigheid, integriteit en respecteren hun persoonlijke waarden en overtuigingen.
  • We geloven in de kracht van samenwerking en streven naar partnerschappen om een bredere impact te creëren in de gemeenschap.
  • We zijn open en eerlijk in onze activiteiten en communicatie, waardoor we het vertrouwen van onze donateurs en begunstigden behouden.