Wanneer sterven dichtbij komt
en je kunt op niemand terugvallen
 

Vrijwilliger worden

De mensen van NAbij verlenen hun diensten op vrijwillige basis. Ze zijn gemotiveerd en weten waar ze het over hebben. Ze hebben allen een basistraining gevolgd en geregeld volgen zij vervolgtrainingen en cursussen om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Ze respecteren ieder mens in zijn woon- en leefomgeving en treden hun medemens zonder ver- en beoordeling tegemoet. Zelf zijn deze bevlogen mannen en vrouwen net als de mensen die ondersteuning nodig hebben van alle leeftijden en met verschillende achtergronden.


Vrijwilliger worden


Als medewerker van NAbij ondersteun je mensen in de laatste fase van hun leven. Deze mensen zijn van alle leeftijden. Deze mensen zijn opgenomen in een ziekenhuis, wonen thuis of in een verpleeg- of zorginstelling.

Jij zoekt een plek waar je je op vrijwillige basis kunt inzetten voor een ander. Je wilt meedenken, in gesprek gaan een luisterend oor en een helpende hand bieden.  Na de basistraining word je in overleg ingezet zodat het ook past binnen jouw andere bezigheden.

De werkzaamheden bij NAbij zijn geheel afhankelijk van de vraag en de situatie waarin iemand verkeert maar ook wat jij fijn vindt om te doen. Je bent een belangrijke steun voor iemand die dit nodig heeft, maar ook een collega om samen met ons het verschil te kunnen maken.


Aanmelden


Voor meer informatie kun je bellen: 085-0163333 of mailen naar onze coördinator Suzanne van de Wiel: info@nabij.nu