Wanneer sterven dichtbij komt
en je kunt op niemand terugvallen
 

Stichting Eenzame Dood | NAbij is aangesloten bij:

In onze werkgebieden zijn wij aangesloten bij de Palliatiefnetwerken.Palliatiefnetwerk Arnhem en de Liemers


Onze missie? Er met elkaar voor zorgen dat ieder mens in de regio Arnhem en de Liemers toegang heeft tot eenduidige informatie over en het aanbod van palliatieve zorg. We streven de best mogelijke zorg en ondersteuning na, waarbij de mens zelf regie voert en hierin op een passende wijze wordt ondersteund. Op deze website is informatie te vinden voor zorg- en hulpverleners, patiënten en naasten. Website: https://palliaweb.nl/netwerk-arnhem
Palliatiefnetwerk Oost-Veluwe


In het Netwerk Palliatieve Zorg werken zorg, welzijn- en vrijwilligersorganisaties in de regio samen om de palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren en af te stemmen op de behoeften van patiënten en naasten. Palliatieve zorg is gericht op de kwaliteit van leven als genezing niet meer mogelijk is. Website: https://palliaweb.nl/netwerk-oostveluwe
Palliatiefnetwerk Gelderse Vallei


Het Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei (Netwerk PZGV) is een samenwerkingsverband van zelfstandige (zorg)aanbieders die betrokken zijn bij palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei. Het Netwerk richt zich op verbetering van de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en die gebruik willen maken van de mogelijkheden die palliatieve zorg biedt. Met als doel bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven, op basis van de waarden, wensen en behoeften van de zorgvrager en diens naasten. Website: https://palliaweb.nl/netwerk-geldersevallei