Wanneer sterven dichtbij komt
en je kunt op niemand terugvallen
 

Stichting Eenzame Dood | NAbij


Welkom

Welkom op de website van Stichting Eenzame Dood | NAbij.


Van tijd tot tijd lezen we in de krant dat iemand is overleden en dat hij of zij pas weken, soms pas maanden later gevonden wordt.


En niemand die de overledene gemist heeft. De buren zijn dan meestal verrast, omdat ze de overledene niet of nauwelijks kenden.


Steeds vaker sterven er mensen in volstrekte eenzaamheid of isolement. Stichting Eenzame Dood | NAbij wil niet toezien hoe steeds meer mensen in hun laatste levensfase alleen zijn en alleen sterven. Wij vragen niet alleen aandacht voor dit maatschappelijke probleem, maar stellen deze problematiek aan de orde door: 


  • Gastcolleges en lezingen te geven.
  • Onze activiteiten in de media te brengen.
  • Actief betrokken zijn bij organisaties die werken met hetzelfde thema.
  • Vanuit NAbij vrijwillige palliatieve terminale zorg aan mensen te bieden die geen of een klein sociaal netwerk hebben door vrijwilligers.


Wie een teruggetrokken leven leidt, ervaart dat niet per definitie als negatief. Dat wordt het pas als mensen door een ernstige ziekte en het feit dat hun leven op korte termijn zal eindigen, zij er alleen voor komen te staan en het teruggetrokken leven geen vrijwillige keuze meer is.
Juist dan moet iemand kunnen kiezen voor laagdrempelige hulp, ondersteuning door mensen die niet oordelen, maar die rekening houden met individuele wensen en die respect hebben voor iemands persoonlijke – en leefomstandigheden.


Stichting Eenzame Dood | NAbij bestaat dit jaar 10 jaar. Ter gelegenheid van ons tien jaar bestaan hebben wij een boek uitgebracht: "10 jaar NAbijheid van mens tot mens". Het eerste exemplaar is op dinsdag 26 maart aan de burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch uitgereikt.


Bij een donatie aan Stichting Eenzame Dood | NAbij van minimaal € 20,-- ontvangt u het jubileumboek. De donaties komen ten goede aan het bijna thuis huis NAbij. Voor meer informatie klik hier.Hulp of ondersteuning nodig? Neem contact met ons opDe speerpunten van Stichting Eenzame Dood | NAbij
 

Bij de Kamer van Koophandel staat onze Stichting ingeschreven als Stichting Eenzame Dood | NAbij


Naar de website van NAbij