Eenzaam

Af en toe lees je in de krant een bericht over iemand die overleden is en pas dagen, weken of maanden later gevonden wordt.
Niemand die dit eerder had opgemerkt. Dat lijkt onvermijdelijk, omdat de overledene volstrekt eenzaam was.
Maar het komt helaas veel vaker voor dan de krantenberichten doen vermoeden.

De Stichting Eenzame Dood wil dit voorkomen en aandacht schenken aan eenzame mensen in de laatste fase van hun leven.
Door vrijwilligers te scholen, gastcolleges en lezingen te geven en lezingen te geven willen wij deze problematiek aan de orde stellen.

Vanuit zusterstichting NAbij bieden wij palliatieve zorg aan mensen met een klein of geen sociaal netwerk.

Een teruggetrokken leven leiden is niet per definitie negatief, maar vaak is het geen keuze en komen mensen door omstandigheden alleen te staan, bv als ze geconfronteerd worden met een ernstige ziekte en de wetenschap dat het leven op korte termijn zal eindigen.
Juist geïsoleerd levende mensen moeten laagdrempelige hulp kunnen krijgen die rekening houdt met individuele wensen en respect voor iemands leefomstandigheden, zonder oordeel.