Help

Iedereen kent de verhalen van eenzame mensen die weken en soms maandenlang dood in huis liggen, zonder dat iemand er weet van heeft.
Maar eenzaamheid is veel vaker aan de orde dan alleen in deze schrijnende verhalen.
Stichting Eenzame Dood vraagt sinds 2014 aandacht voor dit thema, maar biedt ook hulp: een pool van vijfendertig vrijwilligers zet zich in om mensen zonder of met een klein sociaal netwerk in de palliatieve fase bij te staan.
“In de laatste fase van het leven neemt het bezoek aan mensen vaak af en dat kan heel schrijnend zijn". Vanuit die constatering is Eenzame Dood  opgericht.

Stichting Eenzame Dood gebruiken wij om het thema eenzaamheid in de laatste levensfase onder de aandacht te brengen, maar het is geen naam waarmee we bij de mensen ondersteuning bieden. Onze mensen opereren daarom vanuit zusterorganisatie Stichting NAbij op geheel vrijwillige basis.
Eenzaamheid is iets subjectiefs.
“Je ziet dat mensen dingen tegenkomen in het leven – pech hebben, bepaalde beslissingen nemen – waardoor ze alleen of met weinig mensen overblijven”. Omstandigheden spelen hierbij ook een rol, je kunt het in het leven goed voor elkaar hebben, maar als mensen om je heen wegvallen door ouderdom, er geen buren zijn of kinderen ver weg wonen, is dat heel bepalend.

“wij gaan uit van de beleving van mensen”.

Mensen die extra ondersteuning nodig kunnen hebben worden vaak gesignaleerd door de huisarts, specialistisch verpleegkundige, palliatiefteam van ziekenhuis of thuiszorg, buurpastor of wijkteams. Zij bespreken met de zorgvrager over het bestaan van Stichting NAbij.
Als de zorgvrager een kennismaking op prijs stelt wordt er een kennismaking afgesproken waarbij er twee personen vanuit de Stichting de zorgvrager bezoekt.
We bespreken samen de situatie en bespreken welke behoefte er is voor ondersteuning.
Na zo’n kennismaking is het aan de zorgvrager om aan te geven wat hij of zij wil.
Ondersteuning kan geboden worden in de thuis situatie, maar ook in het hospice, verpleeghuizen, ziekenhuizen en bij dak- en thuislozenorganisaties.
De zorgvragers zijn zeer divers en die verscheidenheid is er ook in het team van Stichting NAbij. Daardoor kunnen wij bij elke situatie aansluiten.
Vanuit de Stichting zijn wij er gewoon, dat is wat de mensen van NAbij doen, zodat zorgvragers weten dat er iemand voor hen is, die naar hen luistert, dat ze mogen zijn wie ze zijn en kunnen sterven waar zij willen.
Van mens tot mens en dan is er heel veel mogelijk, zonder oordeel, zo nodig zijn de mensen van NAbij er 24 uur per dag.
Mensen die weten niet lang meer te leven te hebben kunnen kosteloos een beroep doen op de mensen van NAbij: 085-0163333