Lezingen en presentaties

Vanuit Stichting Eenzame Dood wordt regelmatig een lezing of gastcollege verzorgd over het thema eenzaamheid en eenzaamheid in de laatste levensfase. Ook worden er thema middagen of avonden georganiseerd waar het onderwerp eenzaamheid of zorg in de laatste levensfase het onderwerp is.

Wilt u binnen uw organisatie de Stichting uitnodigen om meer te komen vertellen over de Stichting of genoemde onderwerpen? Een lezing of presentatie komen we graag bij u verzorgen.

Neem hiervoor contact met ons op via het algemeen nummer van Stichting NAbij: 085-0163333 of stuur ons een mail.