Over ons

Jaarlijks sterven tientallen mensen een eenzame dood. Korte of langere tijd na hun overlijden worden ze pas gevonden omdat er niemand is die naar hen omkijkt. Regelmatig staan dergelijke nieuwsberichten in de media en soms halen deze berichten zelfs het journaal.

Het is een groeiend maatschappelijk probleem daar de maatschappij en de politiek zelfredzaamheid van de burger voorop heeft staan.

Stichting Eenzame Dood is op 26 maart 2014 opgericht door Ellen Brussen en John Jansen om aandacht te vragen voor eenzaamheid in de laatste levensfase en informatie / advies te geven over dit onderwerp.

Later is Stichting NAbij opgericht om aan mensen met een klein of geen sociaal netwerk ondersteuning te bieden in de laatste levensfase om een eenzame dood te voorkomen.

Inmiddels beschikt Stichting NAbij over 45 vrijwilligers die allen de basiscursus hebben doorlopen welke speciaal voor de Stichting is ontworpen. In de afgelopen jaren hebben zij meer dan honderd mensen mogen ondersteunen in hun laatste levensfase en waarbij sprake was van een klein of geen sociaal netwerk.