ANBI gegevens

naam
Stichting Eenzame Dood
RSIN : 853858421

adres
Postbus 199
6800 AD ARNHEM

bestuur
John Jansen – Voorzitter
Peter van der West – Penningmeester
Tineke Appels – Bestuurslid
Annelies van Amersvoort – Bestuurslid

jaarcijfers
Jaarcijfers 2021

meerjarenplan
Meerjarenbeleidsplan 2021-2025

publieksjaarverslag
Publieksjaarverslag 2021

privacy
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) protocol.

doelstelling
Ondersteuning bieden aan mensen in de laatste levensfase waarbij er sprake is van een klein of geen sociaal netwerk door vrijwilligers vanuit Stichting NAbij.
Ondersteuning bieden in de thuissituatie van zorgvrager om thuis sterven mogelijk te maken maar ook bij zorginstellingen en ziekenhuizen.